วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2554

สวัสดีคะ: เว็บไซด์ของฝาก .........เป็นเว็บไซด์ที่ที่นำเสนอข้อมูลที่พบเจอแล้วอยากได้ต้องการเก็บไว้ในmemoryหัวใจก่อนอื่นก็ขออนุญาตเจ้าของเว็บทั้งหลายที่ก๊อบมาใส่เว็บนี้เว็บที่มีชื่อว่า http://www.memory/ ทั่วไปคือว่าเว็บที่ก๊อบมามันมีสาระและเป็นที่ต้องการของเราจึงขออนุญาติก๊อบมาเลยละกันนะคะและขอบคุณสำหรับเว็บไซด์ดีดีทั้งหมดนี้นะคะรักคะรักนะเว็บไซด์ * การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีสองหลักสำหรับประถมศึกษา2 * หลักฐานการสมัครสอบครูผู้ช่วย * สร้างเว็บสร้างคลิป * ความรู้สึก * ถุงก๊อบแก๊ป * เหงาคิดถึงรอ เว็บไซด์อัพเดตด่วนข้อสอบครู** แนวข้อสอบภาค ก.คิดเลขอนุกรม แนวข้อสอบดีดี ข้อสอบสำนักงานข้าราชการพลเรือน clipติวภาคก กพ e-leaningภาษาอังกฤษ e-leaningภาษาไทย ทักษะการอ่าน e-leaningทุกระดับชั้น เว็บไซด์สมัครสอบการไฟฟ้า แผนการสอนเด็กปฐมวัย แผนสอนคอมเก็บไว้ประกอบการสอน ปวดหลัง ข้อสอบก.พ สร้างปฏิทิน ปฏิทิน2 ปฏิทิน3 ปฏิทิน4 ปฏิทิน5 ปฏิทินด้วยphoto ตัวเลขปฏิทิน ปฏิทินสุดเจ๋ง
เว็บนี่เจ๋งจิง
รวมการ์ตูน+พื้นหลัง
part1 of2

part2 of2
การนำไปใช้เผยแพร่
การสร้างตัวอักษร

เพิ่มเติมอ่ะ
framebyframe
หนังสือคาราโอเกะ
วาดรูปการ์ตูนด้วยflash1
วาดรูปการ์ตูนด้วยflash2
เอนิเมชั่น
Teamแต่งงาน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยสวัสดีค่ะ!
..........ยินดีต้อนรับทุกท่านที่สนใจเข้ามาศึกษาในวิชารายวิชาภาษาและเทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอนของอาจารย์วิวรรธ์ จันทร์เทพและนักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมเรียนป.บัณฑิตวิชาชีพครูปีการศึกษารุ่นที่12 ภาคเรียนที่1/2552
............โอกาสที่ดีในการสร้างเว็บบล็อกครั้งนี้จึงขอเชิญชวนเพื่อนๆนิสิตนักศึกษาทุกท่านเข้ามาร่วมเรียนรู้วิชานี้ซึ่งเป็นวิชาที่พัฒนาตัวผู้เรียนให้เข้าสู่โลกยุควิวัฒนาการแห่งการสร้างสรรค์ภาพทางคอมพิวเตอร์ด้วยเว็บblogger.comและเพื่อให้ทันยุคสมัยก้าวนำล้ำหน้าก่อนใครด้วยเว็บบล็อกเกอร์เราผู้เป็นนักศึกษาที่ร่วมเรียนคอมพิวเตอร์รุ่นนี้จึงขอขอบคุณเพื่อนเพือนทุกคนที่ให้ความสนใจเป็นอย่างดี
(เว็บบล็อกนี้เราควรสมัครเมล์ของGmail.comด้วยนะคะ)


วิชาภาษาและเทคโนโลยี รหัสวิชาGD ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 3 (1-2-3)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552อาจารย์ผู้สอน ผศ.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง**************************************
คำอธิบายรายวิชา (เนื้อหา)ศึกษาและฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารและสืบค้นทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อการสื่อความหมาย โดยเน้นกระบวนการ ทักษะสัมพันธ์ทางภาษา ตลอดจนศึกษาและฝึกการตีความ การขยายความ การสรุปความ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการนำเสนองานทางวิชาการหัวข้อที่จะเรียนกัน

จุดประสงค์.........เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาและกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วจะมีพฤติกรรมและความสามารถดังต่อไปนี้
.........1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครูได้
.........2. อธิบายและปฏิบัติการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต สำหรับครูได้
.........3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูลทางการศึกษา

เนื้อหา ..........หน่วยที่ 1
..........เทคโนโลยีพื้นเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้........สำหรับครูเทคโนโลยีพื้น...เพื่อการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครู..............เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทต่อการเรียนการสอนมากขึ้นเป็นลำดับ ระบบสื่อสารโทรคมนาคมทำให้เกิดระบบการเรียน การสอนทางไกล (Tele-education) ทำให้ผู้เรียนและผู้สอนอยู่ต่างที่กัน สามารถโต้ตอบกันได้ด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ทำให้ครูและนักเรียนไม่ต้องเดินทางมาหากัน เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต ทำให้การเชื่อมต่อระหว่าง ครูกับนักเรียนดีขึ้น นักเรียนสามารถส่งการบ้านผ่านทางอินเทอร์เน็ต ครูสามารถตรวจการบ้านและให้คะแนนได้ทันที อีกทั้งยัง สามารถชี้แนะด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) มีการสร้างอิเล็กทรอนิกส์บอร์ด (Electronic Bulletin Board) เพื่อใช้ใน การติดประกาศข่าวสารต่าง ๆ..........หน่วยที่ 2........คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
ในอนาคต อันใกล้ เราสามารถที่จะใช้คอมพิวเตอร์ เป็น เครื่องมือในการพัฒนาการเรีนรู้ ได้อย่างกว้างขวาง การเรียนรู้ ผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ จึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ของการเรียน การสอนในอนาคต เพื่อใหสามารถพัฒนาการเรียนการเรียน การสอน ได้ทันกับความก้าวหน้าในอนาคต จึงได้มีความพยายาม ที่จะพัฒนาการนำคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วย ในการจัดการเรียน การสอน โดยมีแนวทางการพัฒนา 4 ประการ..........หน่วยที่ 3........อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและสืบค้นในอนาคต อันใกล้ เราสามารถที่จะใช้คอมพิวเตอร์ เป็น เครื่องมือในการพัฒนาการเรีนรู้ ได้อย่างกว้างขวาง การเรียนรู้ ผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ จึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ของการเรียน การสอนในอนาคต เพื่อใหสามารถพัฒนาการเรียนการเรียน การสอน ได้ทันกับความก้าวหน้าในอนาคต จึงได้มีความพยายาม ที่จะพัฒนาการนำคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วย ในการจัดการเรียน การสอน โดยมีแนวทางการพัฒนา 4 ประการ..........หน่วยที่ 4........เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูลจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์โลกที่ก้าวสู่โลกแห่งการเรียนรู้เทคโนโลยีนานาประเทศต่างพยายามปรับกลยุทธ์ เพื่อยกระดับศักยภาพของสังคมด้วยการนำเทคโนโลยีร่วมสมัยถึงผลกระทบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสังคม 4 ด้าน คือ(1).ด้านความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอำนวยความสะดวกในการขยายขอบเขตของความรู้ทั้งในแนวลึกและแนวกว้างให้แก่ผู้ศึกษา ค้นคว้า(2).คือทำให้เกิดอาชีพใหม่และทุกคนจำเป็นต้องมีความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(3).คือสังคม ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคม รวมทั้งความไม่เท่าเทียมกัน ในสังคม ผลกระทบ(4).คือการอำนวยความสะดวกทั้งในด้านการศึกษา การดำรงชีวิต ช่วยในการคิด การตัดสินใจ และประหยัดเวลา..........หน่วยที่ 5
........ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล

ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล............- สร้างความคุ้นเคยกับพังก์ชันต่าง ๆ ของ Internet Explorer............- การใช้งาน Search Engine ในการสืบค้นข้อมูล............- การใช้งาน E-Book............- จาก Scenario ที่กำหนด ให้ทำการออกแบบเลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้สำหรับองค์กร